KINESIOTAPING

Taping se objevuje ve sportu a sportovní fyzioterapii již řadu let, nejen díky jeho pozitivním účinkům v podobě úlevy od bolesti, ale také jako možnou prevenci při sportovních zraněních.

Kinesiotaping se využívá jako první možnost při léčbě poraněných svalů a různých chronických problémů pohybového aparátu, jelikož je velice kompatibilní a sportovec tudíž nemusí zcela pozastavit svůj sportovní plán. Při léčbě využíváme tzv. dynamického klidu, kdy limitujeme pohyb v pohybovém úseku při současném zachování jeho mobility.

Kinesiotape je páska, která po nalepení dokáže usnadnit pohyb jedné svalové skupiny a utlumí svaly a úpony druhé skupiny svalů. Lidově řečeno, sportovec začne používat svaly v jiném pořadí a bolesti časem ustoupí.